bałwanek

23 teksty – auto­rem jest bałwa­nek.

chciałam zam­ro­zić mo­je płaczące ser­ce ale sie nie dało ,więc zam­ro­ziłam całą siebie żeby ciało też nie płakało.


;( 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2012, 14:58

Mam ty­siące myśli i mi­liony rzeczy na które chciałabym się pos­karżyć ale po pros­tu już nie mam siły wy­powie­dzieć ani jed­ne­go słowa do Ciebie. Po co dob­ro­wol­nie pod­da­wać się sy­zyfo­wej pracy?
i tak oto przeszłam na tumiwisizm. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 stycznia 2012, 20:25

długie szare..

Była sa­mot­na,a później zja­wił się On-poz­nała mężczyznę swo­jego życia,a przy­naj­mniej tak jej się wy­dawało. Od­dała mu się w całości. Swoją duszę,ciało i ser­ce-stał się częścią niej. Był w kaz­dym dnie i śnie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 stycznia 2012, 21:16

To ciężka rzecz uda­wać uśmiech, kiedy czuję jak załamuję się wewnątrz.


:(( 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2012, 22:05

Poznajcie Zuze-część pierwsza

Nad­szedł os­tatni dzień ro­ku-Syl­wester. Po­dob­no to od niego oraz pier­wsze­go dnia ko­lej­ne­go ro­ku za­leży ja­ki on będzie. Ona już wie­działa. Była prze­kona­na że będzie to rok pełen cier­pienia i bólu. Pełen trudu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 stycznia 2012, 20:00

Chaos w mej głowie,mi­liony myśli,a mi na­dal brak słów na to,aby wy­razić to co czu­je i na to by po­wie­dzieć ci,że źle robisz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2011, 17:18

więc idziesz..?

Tak łat­wo dałeś mi odejść,po wszys­tkim co przeszliśmy,
Dob­rze to­bie be­ze mnie,tak łat­wo przek­reślić wszystko,
Już nig­dy nie będziemy ra­zem już nig­dy nie skrzyw­dzisz mnie
Lecz życie Two­je smut­ne będzie,bo miłości wy­pierasz dziś się..

Kiedyś obiecy­wałeś,że zaw­szę będziemy już
To były pus­te słowa?nie wy­daje się..
Kiedyś zro­zumiesz co zro­biłeś,dziś daję ci odejść..
Bo z bólem pat­rzę jak ze mną cier­pisz,choć mówisz że zaz­dros­ny jesteś..

2.[*]

sor­ka źle się kliknęło miało być do wierszy.. 

opowiadanie • 20 września 2011, 14:33

za dużo jest już łez na tym świecie,a i tak nikt nie uciek­nie przed głosem serca.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 września 2011, 14:56

Bo przychodzi wieczór,a ra­zem z nim cisza.
A wtedy?
Pry­wat­ny teatr wspomnien. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 sierpnia 2011, 10:00

Jej życie było krótkim pas­mem smut­ku i cierpienia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 stycznia 2011, 11:48

bałwanek

poznająca życie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bałwanek

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność